تشک فنری منفصل میترا مدل آوین

10,140,000 ریال20,280,000 ریالتشک میترا مدل آوین فنر منصل ( پاکت اسپرینگ) توضیحات کالا

تشک میترا مدل آوین فنر منصل ( پاکت اسپرینگ)

فنر های بکار رفته در این تشک از نسل جدید فنرها پاکتی یا منفصل میباشد که بدلیل جدا بودن فنرها از یکدیگر از لرزش و تکان خوردن تشک و انتقال آن به همبستر شما جلوگیری مینماید و باعث مطلوب شدن کیفیت خواب شما خواهد شد و همچنین در این مدل تشک بدلیل نوع فنربندی از نوع سفت تمامی سطح بدن و گودی کمر افراد را در برنمیگیرد و بیشتر مناسب افرادی میباشد که تشک فنر منفصل از نوع سفت و طبی نیاز دارند در واقع این مدل طبی فنری منفصل میباشد و انتظار تشک فنر پاکتی نرم را نداشته باشید در صورت نیاز به تشک فنر منفصل با ویژه گی نرم از مدل لاوین تشک میترا استفاده نمایید .

صاف
تعداد:
- +

توضیحات کامل

تشک میترا مدل آوین فنر منصل ( پاکت اسپرینگ)

بررسی تشک میترا مدل آوین با قطر 24Cm

فنر های بکار رفته در این تشک از نسل جدید فنرها پاکتی یا منفصل میباشد که بدلیل جدا بودن فنرها از یکدیگر از لرزش و تکان خوردن تشک و انتقال آن به همبستر شما جلوگیری مینماید و باعث مطلوب شدن کیفیت خواب شما خواهد شد و همچنین در این مدل تشک بدلیل نوع فنربندی از نوع سفت تمامی سطح بدن و گودی کمر افراد را در برنمیگیرد و بیشتر مناسب افرادی میباشد که تشک فنر منفصل از نوع سفت و طبی نیاز دارند در واقع این مدل طبی فنری منفصل میباشد و انتظار تشک فنر پاکتی نرم را نداشته باشید در صورت نیاز به تشک فنر منفصل با ویژه گی نرم از مدل لاوین تشک میترا استفاده نمایید .