آدرس: کرج – شهرک صنعتی ماهدشت – خیابان سرداراباد- هفتم شمالی پلاک 52
قطعه 6-1605
تلفن : 026377851105-8
کد پستی : 3188114950

خدمات پس از فروش : 09120386165

ایمیل: info@mitramattress.com