آدرس : حد فاصل پل فلـزی و چهار راه حکیم نظامی ، جنب‌کوچه شماره ۹

تلفن : ۳۶۲۶۸۰۸۶  – ۳۶۲۷۸۴۱۲

مدیریت : جناب اقای نساج پور