آدرس : بازار مبل یافت اباد – خیابان شاندیز – نبش کوچه طالقانی – فروشگاه تشک میترا

تلفن : 66218490