آدرس : بلوار معلم نبش چهارره دانشجو فروشگاه تشک میترا

تلفن : 09155225532-09154005532

( لازم به توضیح است تنها نماینده رسمی تشک میترا در بلوار معلم و دانشجو فروشگاه فوق میباشد در صورت خرید تشک از فروشگاه های دیگر تشک خریداری شده فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد )